EQAsce EU   |   EQAsce GERMAN   |   EQAsce DUTCH   |   EQAsce POLISH   |   EQAsce SPANISH   |   EQAsce UKRAINIAN / УКРАЇНСЬКА

Разом у цифрове майбутнє

 

  • Долаючи межі
  • Об’єднуючи покоління
  • Сильні разом у кооперації

Місія

Формування цифрової трансформації РАЗОМ зі стійкою сільськогосподарською економікою майбутнього. Ми розуміємо РАЗОМ як імператив і прагнемо реалізувати його на регіональному рівні з партнерами по співпраці.

Ми є європейським кооперативом, заснованим у 2015 році, який за останні роки став першим платформним кооперативом, зосередженим на сільськогосподарські та лісогосподарські підприємства. Послуги кооперативу EQA Platform спрямовані на підвищенні стійкості та ефективності сільського господарства. Враховуються комплексні вимоги суспільства та ринкових партнерів щодо змін у галузях та режимах роботи. У цьому контексті наші індивідуальні пропозиції послуг підтримують орієнтовану на майбутнє кваліфікацію, персональну та системну сертифікацію та цифрову трансформацію в галузі. При цьому ми забезпечуємо веб-комунікацію та покращений діалог:

   • між фермерськими господарствами та їхніми ринковими партнерами у різних ланцюгах вартості
   • між фермерськими господарствами та їхніми державними та приватними постачальниками послуг, а також
   • між практикою і наукою

Керівний принцип

Ми діємо відповідно до кооперативних цінностей, таких як солідарність, відповідальність, прозорість та прагнення діяти практично. Люди є в центрі всього, що ми робимо..

Наші кооперативні цінності та принципи: самовизначення, самоврядування, особиста відповідальність та добровільна згода з боку Правління, Наглядової Ради та комітетів керують нашими діями. Наші процеси прийняття рішень ґрунтуються на принципах прозорості, активної участі та участі в створенні цінності. У наших взаємовідносинах та як корпоративній культурі, нам важлива незалежність платформеного кооперативу, спрямованого на МСП, та суверенітет даних наших членів та клієнтів у всіх цифрових комунікаційних процесах.

Ми керуємося чотирма з 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), опублікованих ООН у 2015 році:

ЛОГОТИП 3 „Здоров’я та благополуччя“
Ми пов’язуємо здоров’я та благополуччя з людьми, які працюють у сільськогосподарській та харчовій промисловості, споживачами та тваринами на фермах, які забезпечують нас продуктами харчування тваринного походження.

ЛОГОТИП 4 „Високоякісна освіта“
Високоякісна освіта включає нашу концепцію пожиттєвого навчання для тих, хто працює у сільськогосподарській та харчовій промисловості, з поєднанням системи Q-Guide та Q-CERT для освіти та підвищення кваліфікації в процесі навчання та роботи.

ЛОГОТИП 8 „Гідна праця та економічний розвиток“
Ми робимо цінність праці на фермах видимою. Цим ми збільшуємо визнання та створення цінності з даних у ланцюгах постачання до споживача.

ЛОГОТИП 17 „Партнерства для досягнення цілей“
Ми показуємо, як у нових структурах партнерства державно-приватного секторів можна реалізувати послуги загального інтересу, кризове управління в разі природних катастроф та пандемій, а також досягнення регіональних кліматичних цілей за допомогою добровільного зобов’язання та активної участі мереж та осіб зі сільського господарства.

Бачення

Забезпечення суверенітету даних та створення цінності з даних та ноу-хау з практичної галузі для сільського та лісового господарства.

У наступні роки члени та комітети EQA бачать заснування Європейського кооперативного товариства на добровільному зобов’язанні, поєднаному з спільною бізнес-діяльністю в шести майбутніх напрямках:

  • Забезпечення інноваційних рішень для подвійного перетворення

  • Створення цінності з даних для сільськогосподарського бізнесу

  • Використання нейтралітету та незалежності як довірчої переваги

  • Розширення хмарної та блокчейн інфраструктури

  • Просування нових стабільних мережевих структур на регіональному рівні та за межами країни.

  • Створення IT-майданчиків для нових онлайн-сервісів в кооперативній мережі.