EQAsce EU | EQAsce GERMAN | EQAsce DUTCH | EQAscs POLISH | EQAsce SPANISH | EQAsce UKRAINIAN / УКРАЇНСЬКА

Samen de digitale toekomst in

 

   • Internationaal

   • Voor alle generaties

   • Georganiseerd als een coöperatie

Missie

Op toekomstbestendige wijze vormgeven aan de digitale transformatie EN een duurzame agrarische economie. De “EN” als noodzaak zien, en regionaal met samenwerkingspartners implementeren. Op toekomstbestendige wijze vormgeven aan de digitale transformatie EN een duurzame agrarische economie. De “EN” als noodzaak zien, en regionaal met samenwerkingspartners implementeren.

Wij zijn een Europese coöperatie die in 2015 opgericht is. In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot de eerste platformcoöperatie gericht op land- en bosbouwbedrijven. De diensten van de platformcoöperatie EQA zijn erop gericht de landbouw duurzamer en efficiënter te maken. We houden rekening met de complexe eisen van de maatschappij en de marktpartners ten aanzien van de verandering in bijna alle takken en vormen van landbouw. Onze maatwerkoplossingen ondersteunen toekomstgerichte kwalificatie, persoons- en systeemcertificatie en digitale transformatie in de sector. Daarbij zorgen wij voor webgebaseerde communicatie en een verbeterde dialoog:

  • tussen landbouwbedrijven en hun marktpartners in verschillende waardeketens
  • tussen landbouwbedrijven en hun openbare en particuliere dienstverleners, en
  • tussen praktijk en wetenschap

Missie verklaring

Handelen volgens coöperatieve waarden als solidariteit, verantwoordelijkheid, transparantie en nuchterheid. De mens staat hierbij centraal.

Onze besluitvormingsprocessen zijn gebaseerd op transparantie, actieve medezeggenschap en het bijdragen aan het creëren van waarde. De onafhankelijkheid van de MKB-gerichte platformcoöperatie en de gegevenssoevereiniteit van onze leden en klanten in alle digitale communicatieprocessen zijn voor ons belangrijk, zowel in onze samenwerking als in onze bedrijfscultuur. De onafhankelijkheid van de MKB-gerichte platformcoöperatie en de gegevenssoevereiniteit van onze leden en klanten in alle digitale communicatieprocessen zijn voor ons belangrijk, zowel in onze samenwerking als in onze bedrijfscultuur.

Wij richten ons met name op vier van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die de VN in 2015 heeft gepubliceerd:

Op het gebied vangezondheid en welzijn richten we ons op werknemers binnen de agrovoedingssector, de consumenten en de landbouwhuisdieren die ons van dierlijke voedingsmiddelen voorzien.

Bij kwaliteitsonderwijs past ons concept van levenslang leren voor werknemers binnen de landbouw- en levensmiddelenindustrie, met de combinatie van de Q-Guide en het Q-CERT-portefeuillesysteem voor opleiding en bijscholing.

Wij maken de waarde van arbeid op boerderijen zichtbaar. Zo vergroten we de waardering en waardecreatie van data in de toeleveringsketens tot aan de consument.

Wij laten zien hoe openbare diensten, crisisbeheersing bij natuurrampen en pandemieën, en de verwezenlijking van regionale klimaatdoelstellingen in nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden kunnen worden uitgevoerd, met vrijwillige inzet en actieve betrokkenheid van netwerken en personen uit de landbouwsector.

Visie

Zorgen voor datasoevereiniteit,waardecreatie uit data en praktische knowhow voor land- en bosbouwbedrijven.

Voor de komende jaren zien de leden en comités van EQA de basis van hun Europese coöperatie van vrijwillige inzet gekoppeld aan gezamenlijke zakelijke actie op zes toekomstige gebieden:

 

  • Het leveren van innovatieve oplossingen voor de tweeledige transformatie

  • Waardecreatie uit data voor landbouwbedrijven mogelijk maken

  • Neutraliteit en onafhankelijkheid inzetten om vertrouwen op te bouwen

  • Cloud- en blockchaininfrastructuur uitbreiden

  • Nieuwe duurzame netwerkstructuren regionaal en internationaal bevorderen

  • T-marktplaatsen creëren voor nieuwe online diensten in het coöperatieve netwerk